Skip to content Skip to navigation

Хвална пѣниѣ Константинова (Богоявленски предпразнични стихири на Константин Преславски в руски миней от XII-XIII в.)

TitleХвална пѣниѣ Константинова (Богоявленски предпразнични стихири на Константин Преславски в руски миней от XII-XIII в.)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1999
AuthorsПопов, Г
JournalСтаробългарска литература
Volume31
Pagination3–23
KeywordsБогоявление; Константин Преславски; Миней; стихири; химнография
Citation KeyПопов1999
Subscribe to Syndicate