Skip to content Skip to navigation

Българският книжовен живот в Атон през средновековието

TitleБългарският книжовен живот в Атон през средновековието
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1980
AuthorsПопов, Г
Book TitleВековни български езикови традиции
Pagination81–85
Place PublishedСофия
KeywordsАтон; културна история; Света Гора; средновековие
Citation KeyПопов1980
Subscribe to Syndicate