Skip to content Skip to navigation

Някои текстологични наблюдения върху Битолския триод и други триодни ръкописи

TitleНякои текстологични наблюдения върху Битолския триод и други триодни ръкописи
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1978
AuthorsПопов, Г
JournalСтаробългарска литература
Volume4
Pagination3–20
KeywordsБитолски триод; постен триод; текстология; Триод
Citation KeyПопов1978c
Subscribe to Syndicate