Skip to content Skip to navigation

Изследвания и материали по фолклор, излезли в България през 1975 и 1976 г.

TitleИзследвания и материали по фолклор, излезли в България през 1975 и 1976 г.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1977
AuthorsПеткова, С
JournalБългарски фолклор
Volume3
Issue1
Pagination93–102
Keywords1975-1976; bibliography; Bulgarian publications; folklore; библиография; български публикации; фолклор
Abstract

В систематичен ред. Книги и статии. Около 270 названия.

Citation KeyПеткова1977
Subscribe to Syndicate