Skip to content Skip to navigation

Концепцията за предхристиянската писменост и литература на българите в историко-филологическите построения на Г. С. Раковски и някои негови последователи

TitleКонцепцията за предхристиянската писменост и литература на българите в историко-филологическите построения на Г. С. Раковски и някои негови последователи
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsНиколов, А
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume32
Issue3
Pagination71–94
Citation KeyНиколов2008
Subscribe to Syndicate