Skip to content Skip to navigation

Наблюдения върху цикъла старобългарски историко-апокалиптични творби от Х–ХI в.

TitleНаблюдения върху цикъла старобългарски историко-апокалиптични творби от Х–ХI в.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1997
AuthorsНиколов, А
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume21
Issue1
Pagination91–107
Citation KeyНиколов1997
Subscribe to Syndicate