Skip to content Skip to navigation

Неизвестно изследване на Григорий Илински за Пространното Методиево житие

TitleНеизвестно изследване на Григорий Илински за Пространното Методиево житие
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2012
AuthorsНиколова, С
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume36
Issue4
Pagination110–140
Citation KeyНиколова2012
Subscribe to Syndicate