Skip to content Skip to navigation

За един неизвестен препис от XIV в. на Климентово слово и някои проблеми на проучването на старобългарските поучителни слова от IX–X в.

TitleЗа един неизвестен препис от XIV в. на Климентово слово и някои проблеми на проучването на старобългарските поучителни слова от IX–X в.
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2008
AuthorsНиколова, С
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume32
Issue3
Pagination3–22
Citation KeyНиколова2008
Subscribe to Syndicate