Skip to content Skip to navigation

Първите български ветеринарни лекари и отношението им към терминологичната лексика в края на миналия век

TitleПървите български ветеринарни лекари и отношението им към терминологичната лексика в края на миналия век
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1997
AuthorsНиколова, И
JournalБългарска реч
Volume3
Issue1–2
Pagination43–46
Publication Languagebul
Citation KeyНиколова1997
Subscribe to Syndicate