Skip to content Skip to navigation

Форми змия и зъмя в историята на българския език

TitleФорми змия и зъмя в историята на българския език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1984
AuthorsМладенов, МСл.
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume8
Issue1
Pagination97–107
Citation KeyМладенов1984
Subscribe to Syndicate