Skip to content Skip to navigation

Нов поглед към категорията определеност в историята на българския и сръбския език

TitleНов поглед към категорията определеност в историята на българския и сръбския език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsМичева, В
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume35
Issue4
Pagination83–86
Citation KeyМичева2011
Subscribe to Syndicate