Skip to content Skip to navigation

Съдържание на годишнина XXXIV (2009) на списание Съпоставително езикознание

TitleСъдържание на годишнина XXXIV (2009) на списание Съпоставително езикознание
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsМихайлова, И
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume34
Issue3
Pagination166–171
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyМихайлова2009
Subscribe to Syndicate