Skip to content Skip to navigation

Преведено ли е било по времето на Климент Охридски Протоевангелието на Яков?

TitleПреведено ли е било по времето на Климент Охридски Протоевангелието на Яков?
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1983
AuthorsМирчева, Е
JournalБългарски език
Volume32
Issue3
Pagination25–30
Publication Languagebul
Citation KeyМирчева1983
Subscribe to Syndicate