Skip to content Skip to navigation

Брачният избор в автобиографичните разкази. Към социалното конструиране на категорията „пол” в българското село през първата половина на ХХ век

TitleБрачният избор в автобиографичните разкази. Към социалното конструиране на категорията „пол” в българското село през първата половина на ХХ век
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2000
AuthorsЛулева, А
Book TitleЖизненият цикъл : Доклади от българо-сръбска научна конференция
Pagination65–73
PublisherБАН
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Translated TitleЖивотни циклус : Реферати бугарско-српског научног скупа
Citation KeyЛулева2000
Subscribe to Syndicate