Skip to content Skip to navigation

Проблемът „за обучението“ като типологична характеристика на културата

TitleПроблемът „за обучението“ като типологична характеристика на културата
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication1992
AuthorsЛотман, ЮМ
Book TitleКултура и информация
Series TitleБиблиотека Теория и история на световната култура
PublisherНаука и изкуство
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Translated TitleCulture and information
Citation KeyЛотман1992a
Subscribe to Syndicate