Skip to content Skip to navigation

За третоличното окончание -тъ в историята на българския език

TitleЗа третоличното окончание -тъ в историята на българския език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1992
AuthorsЛалева, Т
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume16
Issue4
Pagination50–53
Citation KeyЛалева1992
Subscribe to Syndicate