Skip to content Skip to navigation

Съвременната българска медицинска терминология (Относно развитието и днешното ѝ състояние)

TitleСъвременната българска медицинска терминология (Относно развитието и днешното ѝ състояние)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2014
AuthorsКънчева, П
Book TitleЕзикът във времето и пространството
Series TitleПроблеми на социолингвистиката
Series Volume11
Pagination151 – 157
PublisherМеждународно социолингвистическо дружество
Place PublishedСофия
Publication Languagebul
Citation KeyКънчева2014
Subscribe to Syndicate