Skip to content Skip to navigation

Тестовете за проверка и оценка на знанията по български език

TitleТестовете за проверка и оценка на знанията по български език
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1995
AuthorsКръстев, Б
JournalБългарска реч
Volume1
Issue2
Pagination37–38
Publication Languagebul
Citation KeyКръстев1995
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate