Skip to content Skip to navigation

Диалектното название куцулан и миторитуалното ядро на вълчите празници

TitleДиалектното название куцулан и миторитуалното ядро на вълчите празници
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1996
AuthorsКитанова, М
JournalБългарска реч
Volume2
Issue3
Pagination33–34
Publication Languagebul
Citation KeyКитанова1996
Subscribe to Syndicate