Skip to content Skip to navigation

Към изучаването на библейските песни в славянската ръкописна традиция

TitleКъм изучаването на библейските песни в славянската ръкописна традиция
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2005
AuthorsКарачорова, И
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume29
Issue1
Pagination25–43
Citation KeyКарачорова2005
Subscribe to Syndicate