Skip to content Skip to navigation

Разпространение и развитие на повестта за Акир Премъдри в средновековните литератури на южните и източните славяни

TitleРазпространение и развитие на повестта за Акир Премъдри в средновековните литератури на южните и източните славяни
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1987
AuthorsЙонова, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume11
Issue1
Pagination104–109
Citation KeyЙонова1987
Subscribe to Syndicate