Skip to content Skip to navigation

Двуезичен речник на житието на св. Петка от Патриарх Евтимий, преведено на латински от Рафаел Левакович

TitleДвуезичен речник на житието на св. Петка от Патриарх Евтимий, преведено на латински от Рафаел Левакович
Publication TypeThesis
Year of Publication2012
AuthorsИлиев, И
Academic DepartmentКирилометодиевистика
DegreeМ.А.
PublisherСофийски университет
Place PublishedСофия
Thesis TypeM.A.
Publication Languagebul
Citation KeyИлиев2012
Subscribe to Syndicate