Skip to content Skip to navigation

В хармоничния свят на науката (100 години от рождението на Петър Динеков)

TitleВ хармоничния свят на науката (100 години от рождението на Петър Динеков)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2010
AuthorsИванова, М
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume34
Issue3
Pagination89–100
Citation KeyИванова2010
Subscribe to Syndicate