Skip to content Skip to navigation

Фразеологични особености на популярния български печат и ключовата им роля за семантичната структура на някои журналистически текстове

TitleФразеологични особености на популярния български печат и ключовата им роля за семантичната структура на някои журналистически текстове
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1998
AuthorsЗамбова, А
JournalБългарска реч
Volume4
Issue3–4
Pagination21–27
Publication Languagebul
Citation KeyЗамбова1998
Subscribe to Syndicate