Skip to content Skip to navigation

Съдържание на годишнина XVIII (1993) на списание Съпоставително езикознание

TitleСъдържание на годишнина XVIII (1993) на списание Съпоставително езикознание
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1993
AuthorsЖелезарова, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume18
Issue6
Pagination125–129
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyЖелезарова1993
Subscribe to Syndicate