Skip to content Skip to navigation

Съдържание на годишнина XVII (1992) на списание Съпоставително езикознание

TitleСъдържание на годишнина XVII (1992) на списание Съпоставително езикознание
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1992
AuthorsЖелезарова, Р
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume17
Issue6
Pagination91–96
Publication Languagebul
Keywordsbibliography; библиографии
Citation KeyЖелезарова1992
Subscribe to Syndicate