Skip to content Skip to navigation

Първо критическо издание на славянския средновековен превод на Беседите на папа Григорий Велики върху Евангелието

TitleПърво критическо издание на славянския средновековен превод на Беседите на папа Григорий Велики върху Евангелието
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2009
AuthorsДюлгерова-Христова, Г
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume33
Issue3
Pagination98–104
Citation KeyДюлгерова-Христова2009
Subscribe to Syndicate