Skip to content Skip to navigation

Импресионизъм и превод : Импресионистичният стил в австрийската литература и проблеми на превода

TitleИмпресионизъм и превод : Импресионистичният стил в австрийската литература и проблеми на превода
Publication TypeBook
Year of Publication1995
AuthorsДимова, А
Series TitleBiblioteca Austriaca
Number of Pages287
PublisherПИК
Place PublishedВелико Търново
Publication Languagebul
KeywordsАвстрийска литература -- преводи на други езици; Превод, художествен -- теория
Notes

Върху материал от прозата на Петер Алтенберг, Артур Шницлер, Йозеф Рот и преводите им на български език

Citation KeyДимова1995
Subscribe to Syndicate