Skip to content Skip to navigation

Графитни рисунки върху стенописния календар от притвора на търновската църква „Св. 40 мъченици“

TitleГрафитни рисунки върху стенописния календар от притвора на търновската църква „Св. 40 мъченици“
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2000
AuthorsДерменджиев, Е, Косева, Д
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume24
Issue4
Pagination84–96
Citation KeyДерменджиев2000
Subscribe to Syndicate