Skip to content Skip to navigation

За преводните съответствия на термина 5эуйт в Словото за Рождество Богородично от Йоан Дамаскин

TitleЗа преводните съответствия на термина 5эуйт в Словото за Рождество Богородично от Йоан Дамаскин
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2011
AuthorsДанова, Ц
JournalPalaeobulgarica / Старобългаристика
Volume35
Issue1
Pagination24–33
Citation KeyДанова2011
Subscribe to Syndicate