Skip to content Skip to navigation

История на българския език. Анотирани текстове, анализи и речник

TitleИстория на българския език. Анотирани текстове, анализи и речник
Publication TypeBook
Year of Publication1978
AuthorsДавидов, А, Харалампиев, И, Ковачева, П, Дамянова, М
Number of Pages143
PublisherВТУ "Кирил и Методий" - Филологически факултет
Place PublishedВелико Търново
Publication Languagebul
Keywordsбългарски език - история
Citation KeyДавидов1978
Subscribe to Syndicate