Skip to content Skip to navigation

Членуване на съществителните имена от мъжки род единствено число, завършващи на мека съгласна, от типа ден, сън в българските диалекти

TitleЧленуване на съществителните имена от мъжки род единствено число, завършващи на мека съгласна, от типа ден, сън в българските диалекти
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2007
AuthorsГаравалова, И
JournalБългарски език
Issue3
Pagination34-46
Publication Languagebul
URLhttp://georgesg.info/belb/personal/garavalova/Garavalova_chlenuvane%20sastestv.pdf
Citation KeyГаравалова2007
Access Date18.05.2014
Subscribe to Syndicate