Skip to content Skip to navigation

Енциклопедичен речник от Авгий до Яфет

TitleЕнциклопедичен речник от Авгий до Яфет
Publication TypeBook
Year of Publication1998
AuthorsВлахов, С
PublisherПетър Берон
Place PublishedСофия
ISBN Number9544020225
Abstract

Съдържа богата и разнообразна информация за имената на библейски, митични, исторически личности, на географски и други обекти; за българските производни от тях термини, фразеологични, номенклатурни названия, заглавия на произведения за изкуство и литература; за най-обикновени думи.

Citation KeyВлахов1998
Subscribe to Syndicate