Skip to content Skip to navigation

Проблеми при лексикографското представяне на диалектните местоимения

TitleПроблеми при лексикографското представяне на диалектните местоимения
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2003
AuthorsВитанова, МХр.
JournalБългарска реч
Volume9
Issue2
Pagination28–30
Publication Languagebul
Citation KeyВитанова2003
Subscribe to Syndicate