Skip to content Skip to navigation

Първа национална младежка школа по езикознание

TitleПърва национална младежка школа по езикознание
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1980
AuthorsВеселинова-Караниколова, И
JournalСъпоставително езикознание / Сопоставительное языкознание / Contrastive linguistics
Volume5
Issue3
Pagination90–92
Publication Languagebul
KeywordsEvents; Хроника
Citation KeyВеселинова-Караниколова1980
Subscribe to Syndicate