Skip to content Skip to navigation

Литературните направления на чешкия модернизъм – хомогенност и разнородност на художествените езици

TitleЛитературните направления на чешкия модернизъм – хомогенност и разнородност на художествените езици
Publication TypeJournal Article
Year of Publication2013
AuthorsБурова, А
JournalГодишник на Софийския университет „Св. Кливент Охридски“. Факултет по славянски филологии / Annual of Sofia University "St. Kliment Ohridski". Faculty of Slavic Studies
Volume98
Publication Languagebul
Citation KeyБурова2013
Subscribe to Syndicate