Skip to content Skip to navigation

Синтагматична неутрализация на граматическите опозиции като причина за различните състояния, които морфологичната система може да заема (върху материал от темпоралната система на българския език)

TitleСинтагматична неутрализация на граматическите опозиции като причина за различните състояния, които морфологичната система може да заема (върху материал от темпоралната система на българския език)
Publication TypeBook Chapter
Year of Publication2003
AuthorsАлексова, К
Book TitleМатериали от Международния славистичен симпозиум в рамките на Юбилейните Паисиеви четения
PublisherПловдивски университет
Place PublishedПловдив
Publication Languagebul
Citation KeyАлексова2003
Subscribe to Syndicate