Skip to content Skip to navigation

Ролята на традиционната народна култура за създаването и промените на названията на дивите животни (за някои славянски названия на жабата)

TitleРолята на традиционната народна култура за създаването и промените на названията на дивите животни (за някои славянски названия на жабата)
Publication TypeJournal Article
Year of Publication1999
AuthorsАлександрова, Р
JournalБългарска реч
Volume5
Issue2–3
Pagination66–70
Citation KeyАлександрова1999
Рубрика в Българска реч: 
Subscribe to Syndicate