Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (40) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (193) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Titlesort ascending Last update
Посетители, музей и образование 23.05.2017
Порядок слов и семантика в словоупотреблении глаголов mít/иметь/имам (в чешском, русском и болгарском) 19.01.2017
Португалското глаголно време Pretérito Perfeto Composto и преводните му еквиваленти на български език 06.10.2013
Португалският именен оператор todo(o) и неговите преводни еквиваленти в българския език 06.10.2013
Портретные изображения авторов и донаторов в древнеболгарской книге 04.04.2015
Портрети на европейски писатели 26.06.2017
Портрет. Културно-исторически бележки 13.01.2012
Портрет на зловещото: Ботев според Макдъф 09.03.2016
Поредицата „История и книжнина“ и средновековното схващане за история 12.11.2015
Поради что 22.02.2016
Популярна прагматическа история на небето и земята и страдащия човешки род 01.04.2015
Попов, Георги 12.10.2013
Понятието „езикова култура“ е много широко 14.03.2015
Понятието за функционална грамотност в системата от понятия, представящи комуникативната компетентност на личността 12.01.2017
Поморфемният принцип на превеждане в ЕзF.I.461 19.01.2014
Помислено, но неизречено 08.10.2008
Помагало по фразеология на българския език 14.01.2018
Полупряката реч в италианския език (с оглед и на други романски езици) 27.10.2013
Полупряката реч в българския и руския език 27.10.2013
Полско-български синтактични паралели – Трета българо-полска конференция (София, 16–18.X.1979 г.) 26.11.2013
Полско-българска съпоставителна конференция на Тема Глаголът в полския и българския език 26.11.2013
Полските и българските безподложни изречения в съпоставителен анализ 06.10.2013
Полските глаголи за движение с представки od-, wy-, po- и техните български съответствия 06.10.2013
Полски еквиваленти на един в неквантитативна функция 06.10.2013
Полное собрание сочинений 19.03.2016
Полихроний Агапиевич Сирку (Сирков) – виден историк на старата българска литература 11.10.2013
Политики на различието, езици на близостта. 02.10.2008
Политики на различието, езици на близостта 26.01.2017
Полисемия в българската и английската военноморска терминология 26.11.2013
Поли Муканова: „Животът е една запалена клечка кибрит. Ние сме някакви светулки в този промеждутък“ 10.06.2014
Поли Муканова 17.04.2015
Полезный труд не только для русского языкознания, но и для болгаристики 11.10.2013
Полезен труд по синтаксис на българския език 04.10.2013
Пол Сенгър 17.04.2015
Пол и характер 26.06.2017
Пол и език : Иновативни изследвания. Поведенчески и езикови модели 25.10.2014

Pages