Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (40) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (193) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Titlesort ascending Last update
Пятнадцать вопросов проф. Томсонy из Университета в Антверпене 18.10.2013
Пътят на учения. Рyмяна Павлова на 75 години 11.10.2013
Пътят на Константин Константинов към неговите „Празници” 16.11.2017
Пътят на една постоянна експозиция 23.05.2017
Пътят на българската книга в първите години след Освобождението 17.04.2015
Пътят в модела на светостта 11.10.2013
Пътешествие в българската роднинска терминология 10.11.2015
Път през годините : Спомени 24.11.2017
Път през годините 01.04.2015
Път през годините 01.04.2015
Първото посещение на младоженката в бащиния дом. Названия на обреда в българския и румънския език 06.10.2013
Първото българско изтоковедско списание 26.11.2013
Първобългарският израз канасyвиги от средновековните писмени паметници 11.10.2013
Първобългарските надписи 14.02.2016
Първобългарските каменни надписи и наченките на българската поетическа мисъл 11.10.2013
Първо състезание по морфология за студенти от специалността българска филология 12.11.2015
Първо критическо издание на „История славянобългарска“ с превод, коментар и факсимиле на Паисиевия оригинал 17.03.2015
Първо критическо издание на славянския средновековен превод на Беседите на папа Григорий Велики върху Евангелието 08.01.2014
Първият самостоятелен рецитал у нас. (Пенка Икономова, 21. VI. 1898 – 11. XI. 1988) 04.10.2013
Първите учебни книги на националното възраждане {(„Рибен буквар“ на П. Берон и „Беларуски лемэнтар“ на К. Каганец)} 06.10.2013
Първите кирилски текстове, излезли от печатницата на Швайполт Фиол 11.10.2013
Първите български ветеринарни лекари и отношението им към терминологичната лексика в края на миналия век 04.10.2013
Първи четения на Обществото за изучаване на славянската старина 11.10.2013
Първи славистични четения в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 26.11.2013
Първи речник на българските антоними (Ем. Пернишка, С. Василева. Речник на антонимите в българския език. С.: Петър Берон, 1997, 385 с.) 04.10.2013
Първи международен симпозиум по съпоставително изучаване на славянското словообразуване 26.11.2013
Първи международен симпозиум в Пекин за преподаването на китайския език като чужд 26.11.2013
Първи международен конгрес по приложна психолингвистика в Барселона 26.11.2013
Първи международен конгрес по българистика 26.11.2013
Първи международен колоквиум по старобългаристика 26.11.2013
Първи кълнове на любовта в детското сърце 04.10.2013
Първи колоквиум Chronos 26.11.2013
Първи випуск унгарска филология в Софийския университет „Климент Охридски“ 26.11.2013
Първи випуск румънска филология в Софийския университет 26.11.2013
Първи великотърновски летен семинар по български език и литература за чуждестранни българисти и слависти 26.11.2013
Първи българско-словенски и словенско-български разговорник 12.11.2015

Pages