Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (41) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (194) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Title Last updatesort descending
Постиженията на Съветската наука в теорията на превода 26.11.2013
Пета международна конференция по прагматика в Мексико (1996) 26.11.2013
Първи международен симпозиум по съпоставително изучаване на славянското словообразуване 26.11.2013
Първа работна среща на колектива за Българо-полска съпоставителна граматика 26.11.2013
Пунктуацията в английски и чешки език – лекция на професор Ян Фирбас 26.11.2013
Професор Конрад Кьорнер 26.11.2013
Пета славистична конференция през 1993 г. в Люблин 26.11.2013
Предстояща конференция със съпоставителна тематика 26.11.2013
Първи международен конгрес по българистика 26.11.2013
Пета международна конференция по превод в Лайпциг 26.11.2013
Павел Патев удостоен с академичните Палми 26.11.2013
Първа комплексна конференция по българистика, Шумен ’79 26.11.2013
Първи българо-скандинавски симпозиум по български език и литература 26.11.2013
Първа национална младежка школа по езикознание 26.11.2013
Пета международна конференция в Полша по чуждоезиково обучение 26.11.2013
Първи международен симпозиум в Пекин за преподаването на китайския език като чужд 26.11.2013
Петнадесети световен конгрес no ономастика 26.11.2013
Пета общополска ономастична конференция в Познан 26.11.2013
Пета среща на Португалската асоциация по лингвистика в Лисабон 26.11.2013
Пета конференция по лингвистика и литература в Куба 26.11.2013
Проглас – ново филологическо списание 26.11.2013
Първа национална конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение 26.11.2013
Първи международен колоквиум по старобългаристика 26.11.2013
Първи международен конгрес по приложна психолингвистика в Барселона 26.11.2013
Първа национална конференция по социолингвистика 26.11.2013
Първа конференция на чехословашките сланголози и арголози 26.11.2013
Първото българско изтоковедско списание 26.11.2013
Пета конференция на Комисията по словообразуване в славянските езици 26.11.2013
Първа диалектоложка конференция у нас 26.11.2013
Петнайсети летен семинар по словашки език и литература (Studia academica slovaca) 26.11.2013
Полско-български синтактични паралели – Трета българо-полска конференция (София, 16–18.X.1979 г.) 26.11.2013
Предстоящи прояви на българските слависти в областта на съпоставителните проучвания на славянските езици 26.11.2013
Първи славистични четения в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ 26.11.2013
Първи випуск румънска филология в Софийския университет 26.11.2013
Първа международна конференция по усвояване на чужди езици и междукултурни контакти в София 26.11.2013
Пети международен конгрес на преподавателите по руски език и литература 26.11.2013

Pages