Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (40) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (193) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Titlesort ascending Last update
Методи Лилов 04.10.2013
Метафорични модели на „паметта“ в българския и сръбския език 14.03.2015
Метафориката в политическия език 29.11.2013
Метаморфозите на реториката (дума – реторична фигура – текст – мултимедия) 29.01.2017
Метаморфозите на постчовешкото 29.01.2016
Метаморфоза языческих представлений в Слове Григория Богослова „За честния кръст и двамата разбойници“ 11.10.2013
Металитературни стратегии в романа-гротеска „Сърцето в картонената кутия“ на Константин Константинов и Светослав Минков 23.11.2017
Мета-фор(м)и за свят 10.06.2014
Месяцеслов славянского апракосного Евангелия {ХI–ХVI} веков: сентябрь 11.10.2013
Местоименните форми за обръщение ти и Вие в речевия етикет на съвременните българи и холандци 06.10.2013
Местоименните наречия в диалектоложките монографии на Любомир Милетич 17.03.2015
Местен падеж (Локатив) 03.01.2014
Мерните единици в китайския език (в съпоставка с българския език) 06.10.2013
Мениджмънт в следващото общество 03.04.2015
Мелецкий сборник и история древнеболгарской литературы 11.10.2013
Межславянский художественный перевод в изучении славистических дисциплин 25.01.2017
Межславянские культурные связи эпохи Средневековья и источниковедение истории и культуры славян : этюды и характеристики 25.01.2017
Международный семинар, посвященный изучению Библии. 26.09.2013
Международный семинар Язык тоталитарного общества (Киев, 1994) 26.11.2013
Международный научный форум, посвященный церковнославянскому языку 11.10.2013
Международни славистични конференции в Люблин 26.11.2013
Международная научная конференция, посвященная 125-летию основания Государственного исторического музея в Москве 11.10.2013
Международная научная конференция „Современные проблемы археографии К 100-летию издания первого тома „Описания рукописного отделения Библиотеки Императорской академии наук“) 08.01.2014
Международная научная конференция (5–7 октября 2005, Пермь) 26.11.2013
Международната комисия за славянски книжовни езици заседава в Шуменския университет 26.11.2013
Международна юбилейна сесия, посветена на 100-годишнината от рождението на академик Виктор Виноградов 26.11.2013
Международна славистична конференция. Благоеград, 3-4 декември 2004 г. 07.06.2009
Международна славистична конференция в Московския държавен университет 04.10.2013
Международна славистична конференция в Московския държавен университет 07.10.2013
Международна славистична конференция 26.11.2013
Международна работна среща на преподавателите по български език като чужд, посветена на проф. Любомир Андрейчин 03.02.2016
Международна научна сесия Научното дело на проф. Б. Цонев и проф. Л. Милетич 26.11.2013
Международна научна сесия в Краков, посветена на професор Франчишек Славски 26.11.2013
Международна научна конференция, посветена на 1100-годишнината от смъртта на славянския първоучител Методий 11.10.2013
Международна научна конференция, посветена на 1100-годишнината от смъртта на славянския първоучител Методий 25.09.2013
Международна научна конференция „Кирило-методиевското културно наследство и националната идентичност“ 11.10.2013

Pages