Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (41) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (194) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Titlesort descending Last update
Мнение иностранцев о России 19.03.2016
Многократните преводи в Южнославянското средновековие 14.10.2008
Многократните преводи в Южнославянското средновековие 02.01.2014
Многократните преводи в Южнославянското средновековие. 02.10.2008
Многократността на изразните средства като особеност на разговорната реч 14.01.2018
Многострадалната библиотека на Католическия университет в Льовен като място на многопластови спомени 03.04.2015
Мобилното обучение 18.06.2014
Могили 26.09.2013
Модалната натовареност на императивните форми от свършен и несвършен вид в български и руски език 06.10.2013
Модалните конструкции sein + zu + Infinitiv – съм + за + nomen actionis 06.10.2013
Модалността преизказност и начини за предаването £ в съвременния френски език в съпоставка с българския 06.10.2013
Модел за критическо мислене в рамките на учебната програма 09.01.2017
Модел на маркетингова стратегия на музея 13.03.2017
Модерната идилия на Петко Тодоров (Наблюдения върху „В Гетсиманската градина”) 09.03.2016
Модернизъм и интерпретация (литературен ракурс) 25.04.2015
Модерно и компетентно за българския исторически синтаксис 08.01.2014
Модерното повествование в идилиите на Петко Тодоров 09.03.2016
Модуси на смъртта в българската литература между двете световни войни 10.06.2014
Може ли ученикът да създава с думи светове? 29.01.2017
Мозайки от българската цивилизация (Българското: култура, образи, памет) 23.06.2014
Моите спомени 12.01.2017
Молитви на Симеон Метафраст в старобългарски превод 11.10.2013
Молитвы Коленопреклонения в Пятидесятницу в славянских служебниках {ХІ–ХVІ} вв. 11.10.2013
Монах Марко – неизвестен български книжовник и преводач от {ХІV} век 11.10.2013
Монах Марко – неизвестен български книжовник и преводач от {ХІV} век 11.10.2013
Монах Марко – неизвестен български книжовник и преводач от {ХІV} век 11.10.2013
Монголски езикови следи в родопската топонимия. 06.10.2013
Монограми на българските царе (XIII–XIV в.) 17.02.2016
Монографии 08.01.2014
Монография о представителе болгарской литературы {ХV} века 11.10.2013
Моноколокабилни думи като компоненти на фраземи в българския и чешкия език 06.10.2013
Монолог и диалог 19.10.2014
Моравизъм ли е старобългарското любьвъ 11.10.2013
Моравия и Велика Моравия в средновековната българска традиция 26.09.2013
Морското бойно майсторство на славяни и прабългари 11.10.2013
Морфо-семантическая характеристика прилагательных со значением признака ‘возможности действия’ в русской и болгарской научно-технической литературе (на материале литературы по строительству) 06.10.2013

Pages