Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (41) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (194) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Title Last updatesort descending
Международен колоквиум на тема Критически подходи към анализа на текст 26.11.2013
Международна конференция по езикови контакти и езикови изменения 26.11.2013
Международна конференция по междуезиков анализ и усвояване на чужд език и Лятна школа по лингвистика във Финландия 26.11.2013
Международен симпозиум Славянската етимология в индоевропейски контекст (Бърно, 7–9 септември 1999) 26.11.2013
Международна юбилейна сесия, посветена на 100-годишнината от рождението на академик Виктор Виноградов 26.11.2013
Международна научна сесия в Краков, посветена на професор Франчишек Славски 26.11.2013
Международна славистична конференция 26.11.2013
Младежки национален симпозиум на тема Нови методи за изследване на езиковата практика в София 26.11.2013
Международна конференция във Варшава по въпросите на учебната лексикография 26.11.2013
Международна конференция по исторически синтаксис в Познан 26.11.2013
Международната комисия за славянски книжовни езици заседава в Шуменския университет 26.11.2013
Международен семинар по терминология на езиците на малцинствата 26.11.2013
Международен симпозиум Нови постижения в author = {Областта на теорията на превода в Москва} 26.11.2013
Международна конференция в чест на славянския първоучител Методий 26.11.2013
Международна конференция по контрастивна лингвистика в Полша 26.11.2013
Международен симпозиум Модели на значението във Варна 26.11.2013
Международен симпозиум на русисти за съпоставителни изследвания 26.11.2013
Материали от българо-полската конференция Глаголът в българския и полския език 26.11.2013
Международна научна сесия Научното дело на проф. Б. Цонев и проф. Л. Милетич 26.11.2013
Международна научна конференция Славянският свят в условията на глобализация 26.11.2013
Международна езиковедска конференция в Копенхаген 26.11.2013
Международен колоквиум по превод и съпоставителни изследвания между романски и славянски езици 26.11.2013
Московски държавен педагогически институт за чужди езици „Морис Торез“ 26.11.2013
Международный семинар Язык тоталитарного общества (Киев, 1994) 26.11.2013
Метафориката в политическия език 29.11.2013
Мирослав Янакиев Николов (1925–1998) 30.11.2013
Материали 14.12.2013
Мартин Стефанов 16.12.2013
Мария Кочиева 17.12.2013
Многократните преводи в Южнославянското средновековие 02.01.2014
Местен падеж (Локатив) 03.01.2014
Миглена Терзийска 03.01.2014
Михаела Такова 03.01.2014
Мотивирани съществителни имена със значение на лица в първите две книги на ранния старобългарски превод на Римския патерик 08.01.2014
Международна научна конференция „Кирило-Методиевската идея в Православното християнство“ 08.01.2014
Международен конгрес по медиевистика (11–14 юли 2011, Лийдс, Великобритания) 08.01.2014

Pages