Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (33) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (186) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Titlesort ascending Last update
За една чудотворна икона в Търновград от {ХІV} век 11.10.2013
За една функция на веществено-събирателните съществителни singularia tantum (с оглед на превода им от български на руски език) 06.10.2013
За една унгарска дума в българския език: к’анде ‘забрадка’ 06.10.2013
За една старинна дума в ръкопис 289 от Народната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ в София 08.01.2014
За една спорна дума в Пространното житие на св. Методий 11.10.2013
За една проява на морфологично влияние на старобългарския език върху древноруския/староизточнославянския. Пространствени конструкции с предлог по 16.12.2013
За една предполагаема химнографска творба на Климент Охридски (Канон за св. Симеон Богоприимец) 02.01.2014
За една мнима живописна успоредица на личности, познати от Храбровата апология 11.10.2013
За един характерен момент в компилативната дейност на Епифаний Премъдри 11.10.2013
За един тип полски конструкции с nomina actionis и техните български съответствия 06.10.2013
За един тип модални конструкции в Учителното евангелие на Константин Преславски 11.10.2013
За един съвсем излишен русизъм (безпардонен, безпардонно) 04.10.2013
За един субстратен пласт в разказа на свети Никола 26.09.2013
За един субстратен пласт в разказа на свети Никола 11.10.2013
За един стилистичен похват в два среднобългарски превода на Лествицата от {ХІV} век 11.10.2013
За един старопечатен миней от библиотеката на Зографската света обител 10.06.2014
За един Свети-Методиев превод и неговата съдба в православното славянство 04.10.2013
За един ръкопис с палимпсест от библиотеката на Йерусалимската патриаршия 11.10.2013
За един русизъм. 2. Бройна или обикновена множествена форма. 3. Нови глаголи с наставка –ира(м) 04.10.2013
За един отново открит ръкопис от съвместната дейност на Йосиф Брадати и Никифор Рилски от 1753 г. 11.10.2013
За един от типовете задачи върху текст в тестовете по български език и литература 11.11.2015
За един нов препозитивен компонент в съвременното българско словообразуване 14.03.2015
За един нов модел с формант анти- в българския книжовен език 14.03.2015
За един неизвестен препис от XIV в. на Климентово слово и някои проблеми на проучването на старобългарските поучителни слова от IX–X в. 11.10.2013
За един неизвестен препис на „Въпроси на св. Ефрем“ от втората половина на ХIХ век 08.01.2014
За един народноправен обичай и неговото название 04.10.2013
За един надгробен надпис от Плиска 11.10.2013
За един модел на българо-английската асиметрия 06.10.2013
За един лунно-слънчев старобългарски календар 11.10.2013
За един композитен тип и за Палеологовия вариант на славянския Синодик в Неделята на православието 08.01.2014
За един динамичен синтактичен модел 04.10.2013
За един вид промени в значението на думите 14.03.2015
За един hapax legomenon в славянската версия на Хрониката на Георги Синкел и за словообразувателното значение на u-основата в праславянски и старобългарски език 08.01.2014
За думата просвета в българския език 04.02.2016
За думата персонаж 04.10.2013
За другите пространства 26.06.2017

Pages