Skip to content Skip to navigation
(30) | " (3) | ' (1) | ( (4) | 1 (4) | 2 (2) | 3 (2) | 4 (7) | 5 (1) | 6 (1) | 7 (2) | A (147) | B (53) | C (88) | D (125) | E (76) | F (23) | G (30) | H (41) | I (60) | J (23) | K (22) | L (153) | M (62) | N (41) | O (47) | P (96) | Q (13) | R (82) | S (124) | T (226) | U (23) | V (45) | W (23) | X (11) | Y (35) | Z (29) | [ (1) | { (6) | Æ (1) | Β (1) | Ι (1) | Σ (1) | Τ (1) | А (177) | Б (364) | В (211) | Г (188) | Д (215) | Е (212) | Ж (33) | З (377) | И (243) | Й (18) | К (468) | Л (129) | М (250) | Н (399) | О (269) | П (643) | Р (180) | С (583) | Т (192) | У (53) | Ф (72) | Х (54) | Ц (29) | Ч (76) | Ш (20) | Щ (3) | Э (5) | Ю (15) | Я (25) | (5) | (35)
Title Last updatesort descending
За преводите от старобългарски на съвременен български език 11.10.2013
За историческата стойност на Българската хроника от {ХV} век 11.10.2013
Заметки о русской проложной редакции жития Георгия Нового 11.10.2013
За един отново открит ръкопис от съвместната дейност на Йосиф Брадати и Никифор Рилски от 1753 г. 11.10.2013
За три неизвестни ръкописа на Софроний Врачански 11.10.2013
За едно предисловие към Псалтира 11.10.2013
За литературния живот на една Евтимиева творба („Житие на Иларион Мъгленски“) 11.10.2013
За народното значение на думата храбър 11.10.2013
Загора, Мизия и етнонимът „мизи“ във византийските писмени паметници от края на VІІ до ХІІ век 11.10.2013
За някои палеографски и правописни особености на Книга Иов от ръкопис {F.I.461} на Руската национална библиотека в Санкт Петербург 11.10.2013
За някои особености в правописа и езика на Октоих № 554 от НБКМ 11.10.2013
Значение данных староболгарской письменности для реконструкции и этимологизации праславянского лексического фонда 11.10.2013
За третоличното окончание -тъ в историята на българския език 11.10.2013
За сюжета, обединил изображенията на Богородица и евангелиста св. Йоан Богослов върху Погановската икона 11.10.2013
За надписите, свързани с цар Георги Тертер І, при село Иваново, Русенско 11.10.2013
За една спорна дума в Пространното житие на св. Методий 11.10.2013
За Виенския препис на Песен на песните 11.10.2013
За още един препис на Службата за Константин-Кирил Философ 11.10.2013
За хронологията в Именника на българските князе 11.10.2013
За произхода на преславската декоративна керамика в светлината на неизползвани досега образци 11.10.2013
За един субстратен пласт в разказа на свети Никола 11.10.2013
За един стилистичен похват в два среднобългарски превода на Лествицата от {ХІV} век 11.10.2013
Земеделският, морският закон и Прохиронът в състава на Ефремовската кормчая 11.10.2013
За спецификата на църковнославянската литература в Жеч посполита 11.10.2013
За функционалната част на библейската картотека 11.10.2013
За един неизвестен препис от XIV в. на Климентово слово и някои проблеми на проучването на старобългарските поучителни слова от IX–X в. 11.10.2013
За документалната основа на филологическата старобългаристика и възможностите на българо-американското сътрудничество 11.10.2013
За най-стария български препис на „Варлаам и Йоасаф“ 11.10.2013
Златновезана дреха с монограми „цар на българи и гърци“ на българския владетел Иван Александър от църквата „Св. Никола“ край Станичене, Пиротско 11.10.2013
За преписите на Завета на св. Йоан Рилски 11.10.2013
За условността на понятието „време“ в старобългарската агиография 11.10.2013
За произхода и значението на знака „ипсилон“ и неговите дофонетични варианти 11.10.2013
За Самуил след Самуил (Представата за цар Самуил и приемниците му във византийските извори от ХІ–ХІІ в.) 11.10.2013
За почитането на Климент, папа Римски в средновековна България 11.10.2013
За аналитизма. Някои особености на старобългарския предикат 11.10.2013
За календара на Лондонското евангелие 11.10.2013

Pages