Skip to content Skip to navigation

Владимир Игнатов

Факултет по славянски филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски”

Владимир Игнатов (1987, София) е завършил българска филология в СУ „Св. Климент Охридски” (2010). Магистър по литературознание (2011). Доктор по българска литература (СУ, 2015) с тема на дисертационния труд „Войната в българската проза между двете световни войни: образи, трансформации, употреби”. Автор на статии и рецензии. Интересите му са в областта на историята на новата българска литература, развойните процеси в българската драматургия, полиморфното творческо присъствие на Константин Константинов.