Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Titlesort descending Year of Publication Volume Issue
Шарл Жак Вейренк (1925–1985) Генчева-Декле Златка 1986 11 5 26.11.2013
Шеста конференция на млади учени от Факултета по класически и нови филологии в СУ „Св. Климент Охридски“ Мангачева Донка 2009 34 3 30.11.2013
Шеста международна конференция по историческо езикознание на английския език в Хелзинки Данчев Андрей 1990 15 6 26.11.2013
Шеста международна конференция по тибетология Федотов Александър 1992 17 6 26.11.2013
Шеста научна конференция с международно участие по проблеми на българската разговорна реч Джонова Марина 2001 26 3 26.11.2013
Шеста научно-методическа конференция Съпоставително езикознание и чуждоезиково обучение Желязкова Татяна 1985 10 1 26.11.2013
Шеста общополска ономастична конференция Димитрова-Тодорова Лиляна 1988 13 4–5 26.11.2013
Шести българо-гръцки симпозиум Асенова Петя 1992 17 4 26.11.2013
Шести международен конгрес на МАПРЯЛ: Секция Разпространение на руския език и проблеми на превода Владова Илиана 1987 12 3 26.11.2013
Шести международен конгрес на украинистите Стаменова Албена 2006 31 2 26.11.2013
Шести международен конгрес на украинистите Камберова Райна 2006 31 2 26.11.2013
Шести славистични четения в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Македонска Емилия 2003 28 3 26.11.2013
Шестнадесети софийски летен семинар по български език и литература за чуждестранни българисти и слависти Павлов Иван 1979 4 1 26.11.2013