Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Titlesort ascending Year of Publication Volume Issue
Теоретические основы создания ориентированного на болгарских учащихся словаря сочетаемости русских слов Вучкова Венка 1983 8 5 06.10.2013
Теоретические основы создания ориентированного на болгарских учащихся словаря сочетаемости русских слов Прохорова Ирина 1983 8 5 06.10.2013
Теоретические основы создания ориентированного на болгарских учащихся словаря сочетаемости русских слов Морковкин Валерий 1983 8 5 06.10.2013
Теоретические основы создания ориентированного на болгарских учащихся словаря сочетаемости русских слов Леонидова Мария 1983 8 5 06.10.2013
Теодозий Возний (1928–1992) Ошчипко Ирина 1993 18 5 26.11.2013
Теодозий Возний (1928–1992) Панко Тамила 1993 18 5 26.11.2013
Тенденцията към аналитизъм – определение, метод за измерване, причини, следствия Герджиков Георги 1983 8 5 07.03.2019
Тенденция към архаизация на лексикални елементи от съвременния словашки и български речников състав Стоянова Юлияна 2003 28 2 10.12.2013
Темпорална валентност в полския и българския език. Благоева Диана 1994 19 3–4 06.10.2013
Темо-ремна структура и конекторен тип кохезия в английски и български научен текст Василева Ирена 1992 17 5 06.10.2013
Текстовые функции лексемы one и её переводческие эквиваленты Златева Палма 1997 22 3 26.10.2013
Творческа среща на тема Лексикографски проблеми на превода в София Тренков Климент 1987 12 1 26.11.2013
Тамила Ивановна Панько (1935–1995) Ощипко Ирина 1996 21 2 26.11.2013
Таксономия на речевите стойности Петков Славчо 1978 3 6 06.10.2013

Pages