Skip to content Skip to navigation
1 (1) | 3 (2) | 4 (1) | 7 (1) | A (11) | B (6) | C (6) | D (5) | E (3) | F (2) | G (1) | H (1) | I (10) | K (3) | L (7) | N (1) | O (4) | P (6) | Q (4) | R (4) | S (9) | T (4) | V (3) | W (3) | X (10) | Z (5) | Β (1) | А (39) | Б (145) | В (72) | Г (19) | Д (44) | Е (23) | Ж (2) | З (84) | И (34) | Й (5) | К (91) | Л (22) | М (65) | Н (86) | О (68) | П (144) | Р (29) | С (171) | Т (44) | У (6) | Ф (21) | Х (12) | Ц (1) | Ч (19) | Ш (12) | Ю (6) | Я (6)
Title Year of Publication Volume Issue sort descending
Трети международен колоквиум по старобългаристика Ковачева Пенка 1983 8 1 26.11.2013
Тридесет и първа лятна славистична школа в Прага Куцаров Иван 1988 13 2 26.11.2013
Тридесет и първи летен курс по полски език и култура във Варшава (Курс „А“) Колева Красимира 1987 12 2 26.11.2013
Трета българо-белоруска конференция Лашкова Лили 1984 9 3 26.11.2013
Трети българо-румънски симпозиум Младенов Максим 1983 8 3 26.11.2013
Трета научно-методическа конференция Съпоста- вително езикознание и чуждоезиково обучение Московска Марта 1982 7 3 26.11.2013
Теоретична конференция Състояние и проблеми на критиката на превода Николов Спас 1983 8 5 26.11.2013
Трета българо-полска конференция Редакционна CL 1979 4 3 26.11.2013
Трети софийски славистични четения Лингвисти- ка и поетика (24–26 май 1996 г.) Тодорова Михаела 1997 22 1 26.11.2013
Творческа среща на тема Лексикографски проблеми на превода в София Тренков Климент 1987 12 1 26.11.2013
Тридесет и първа международна алтаистична конференция (PIAC) Федотов Александър 1989 14 1 26.11.2013
Тенденция към архаизация на лексикални елементи от съвременния словашки и български речников състав Стоянова Юлияна 2003 28 2 10.12.2013
Тъй нареченото преизказване и въпросът за модалните категории, които глаголът може да притежава Герджиков Георги 1982 7 4 07.03.2019
Тенденцията към аналитизъм – определение, метод за измерване, причини, следствия Герджиков Георги 1983 8 5 07.03.2019

Pages